Kikhosta – Wikipedia www.elpland.com

är en till två veckor, men kan uppgå till tre veckor. Smittorisken i familjer är hög och 70–90 procent av familjemedlemmarna kan bli smittade. Typisk kikhosta börjar som en vanlig www.elpland.com兼职地带官网